REGISTRUL privind ÎNREGISTRAREA REFUZURILOR de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;