Agricultura

Resurse locale: Giera

Suprafaţa totală în limitele teritoriului administrative al comunei este de 9175.34 ha din care terenuri agricole 8556.38 ha (arabil 6432.1 ha, păşuni 1992 ha, fâneţe 152.20 ha, vii 0.16 ha, livezi 7 ha) iar intravilanul existent al localităţii Giera este de 71.53 ha.    

Resursa principală a solului o constituie exploatarea acestuia în activităţile de tip agro-zootehnic (teren arabil, păşuni, livezi etc.). Poziţionarea geografică într-o zonă de câmpie, ponderea mare a suprafeţei agricole, fertilitatea solului, climat favorabil precum şi tradiţia zonei în domeniul agriculturii este un fapt favorabil pentru activităţile agricole, în care este antrenată cea mai mare parte a locuitorilor comunei, în special sectorul particular (propriile terenuri şi gospodării).

Resursa subsolului folosită este apa freatică de adâncime extrasă prin foraje şi care constituie sursa de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Priorităţile de dezvoltare ale zonei, aflate în conexiune directă cu resursele existente sunt: utilizarea maşinilor agricole şi a utilajelor cât mai complexe şi moderne, folosirea tehnologiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, precum şi amenajarea şi dotarea cu echipamente tehnologice a fermelor zootehnice.

Comuna Giera dispune de reţele de apă potabilă în toate localităţile, reţea de canalizare a apelor menajere, inclusiv staţie de epurare pentru localităţile Giera şi Toager realizate prin programele SAPARD şi OG 7, urmărind în continuare extinderea acestor reţele pe tot teritoriul comunei. Infrastructura de transport dispune de reţea de drumuri dezvoltată, legătura între localităţi realizându-se pe drumul naţional 59B care face deasemenea  legătura cu oraşul cel mai apropiat, Deta, existând şi calea ferată Jebel-Giera,care face legătura cu Timişoara,pe teritoriul comunei există şi două drumuri comunale respectiv DC190 Ghilad-Gad-Grăniceri şi DC191 Gad-Giera.