Parteneri

Mediul de afaceri: Giera

Mediul de business a comunei Giera este axat în domeniul agricol şi zootehnic Fiind situată într-o zonă de câmpie comuna dispune de mari suprafaţa agricolă. Suprafeţele agricole sunt lucrate individual de proprietari sau de investitorii străini care deţin o mare parte din terenuri.

Suprafeţele agricole sunt lucrate individual, asociaţii agricole sau exploataţii familiale. Se manifestă o specializare pentru cultura grâului, orzului, porumbului şi florii soarelui. Creşterea animalelor ocupă un loc important în domeniul agriculturii, prioritară fiind creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor.

Forţă de muncă este calificată şi adaptată la  domeniile de activitate specifice din comună şi împrejurimi, cum ar fi: agricultură, zootehnie, confecţii piele maşini, cablaje electrice maşini, confecţii încălţăminte, confecţii textile etc.