Serviciul public de salubrizare

Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis, actualizat si documente aferente (Adaugat la data 27.09.2021)  Vizualizare

 • Adresa ADID Timis nr. 6643 din 27.09.2021 Vizualizare 
 • Expunere de motive nr. 5865 din 15.09.2021 Vizualizare
 • Referat de specialitate nr. 5864 din 15.09.2021 Vizualizare 
 • Nota de fundamentare nr. 5863 din 15.09.2021 Vizualizare 
– Grafic colectare deseuri voluminoase si periculoase: click aici

– Regulament de organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Timis: click aici

 • Anexa 1 Zonarea ST_CCclick aici
 • Anexa 2 Facilitati SIMDclick aici
 • Anexa 3 Fluxurile de deseuriclick aici
 • Anexa 4 Indicatori de performanta colectareclick aici
 • Anexa 5 Indicatori de evaluare colectareclick aici
 • Anexa 6 Indicatori monitorizare Ghizelaclick aici
 • Anexa 7 Indicatori performanta stație-centreclick aici
 • Anexa 8 Indicatori de performanta  statie sortare Timisoara-Coltermclick aici
 • Anexa 9 Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare, utilizatorii serviciilor de salubrizare și unitățile administrativ-teritorialeclick aici