Masuri preventive

Ghidul pentru populatia din zonele cu risc pentru inundatii

Adresa nr. 16956/24.06.2020 – privind măsuriile ce se impun pentru protejarea sănătații populației: click aici

Gidul privind educarea și comportamentul populației în zonele de risc pentru inundații: click aici