Proiecte Investitionale

Comuna Giera – proiecte 2018


Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in localitatile Giera si Toager, comuna Giera, judetul Timis – reducerea poluarii cu nutrienti Ministerul Apelor si Padurilor – Unitatea de management – Controlul Integrat al poluarii cu Nutrienti Construire capele in localitatile Toager si Granicerii, comuna Giera, judetul Timis


Submasura 19.2

Masusra 1/6B – Dezvoltarea localitatilor rurale si mic-urbane prin investitii in infrastructura la scara mica, servicii de baza pentru populatie si investitii asociate patrimoniului cultural si natural Prin proiect se urmareste construirea unor capele in localitatile Toager si Granicerii, comuna Giera, judetul Timis, capele care au rolul de a ajuta populatia din spatiul rural din punct de vedere social, uman si chiar economic,
prin crearea unui serviciu care lipseste din UAT Giera.

Modernizare strazi in localitatile Giera, Toager si Granicerii, comuna Giera, judetul Timis

Proiectul se realizeaza prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) si urmareste asfaltarea strazilor din intreaga comuna, trotuare si podete.

Scoala pentru Toti – Spune prezent! Viitorul se invata la scoala!


Proiectul este realizat in parteneriat cu SN Crucea Rosie Romania, AP 6

Educatie si competente, Apel de proiecte nr.4.

Strategii locale: Giera

Sănătate şi asistenţă socială

– Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de sănătate a locuitorilor;

 

– Crearea unor cabinete medicale (stomatologie şi medicină generală) în fiecare sat;

– Înfiinţarea unor puncte farmaceutice;

– Asigurarea unui cadru medical în fiecare şcoală;

– Implicarea unui cadru medical în susţinerea orelor de educaţie sanitară în şcoli.

  

Educaţia adulţilor şi învăţământ

– Lărgirea orizontului de cunoaştere a localnicilor şi angrenarea acestora;

 

– Facilitarea accesului la informaţii;

– Dezvoltarea calitativă şi cantitativă a învăţământului local.

  

Cultură, religie, sport şi petrecerea timpului liber

–  Imbunătăţirea vieţii culturale, religioase, sportive şi de petrecere a timpului liber;

 

– Dezvoltarea trupei de dansuri populare;

– Înfiinţarea unei trupe de teatru de amatori;

– Organizarea de cluburi tematice pentru copii şi tineri;

– Construirea unei biserici ortodoxe româneşti;

– Înfiinţarea unui cimitir interconfesional;

– Modernizarea bazei sportive (volei, şah, handbal);

– Construirea unui ştrand;

– Amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi şi de joacă pentru copii.

  

Economie şi mediu înconjurător

– Dezvoltarea economică sectorială prin exploatarea şi îmbunătăţirea potenţialului natural şi valorificarea superioară a resurselor locale;

– Dezvoltarea sectorului vegetal şi reabilitarea drumurilor de exploatare şi a podurilor;

– Valorificare la preţuri superioare a produselor rezultate în urma creşterii vacilor, oilor şi caprelor de lapte;

– Îmbunătăţirea alimentaţiei animalelor;

– Delimitarea unor amplasamente în extravilan pentru microferme;

– Îmbunătăţirea materialului genetic la animale;

– Dezvoltarea sectoarelor agricole atipice zonei;

– Diversificarea ofertei de produse şi preţuri.

Proiecte: Giera

Economia Bazată pe Cunoaştere (2007)

Tematică: General

Comuna Talpa participă în cadrul proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere″ (2007 – 2010) care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană. 

  

“Extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă Giera, Toager şi Grăniceri”-comuna Giera, Judeţul Timiş

Tematică: General

Proiectul a fost realizat prin “Programul de dezvoltare a infrastructuriidin spaţiul rural” instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/2006 (O.G.7) Prin proiect se realizează extinderea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri şi modernizarea actualelor sisteme de alimentare cu apă, deasemenea se realizează şi două staţii de tratare a apei. Prin realizarea acestui proiect se doreşte realizarea unei alimentări cu apă potabilă a populaţiei la parametri europeni şi din punct de vedere calitativ nu numai din punct de vedere cantitativ.

Data proiect: Decembrie 2007

  

Parteneri în proiectul “Eco Ciacova”

Tematică: General

Proiectul se realizează prin programul de coeziune economică şi socială 2004 PHARE CES “Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”.În cadrul acestui proiect sunt incluse şase comune,fiecare are o contribuţie proprie de finanţare din

bugetul local, contribuţia comunei Giera fiind de 8%.Proiectul propune modificarea  fundamentală a metodelor de gestionare a deşeurilor prin implementarea unui model de acţiune şi anume: realizarea colectării selective, reducerea cantităţii deşeurilor depozitate necontrolat.

Data proiect: Ianuarie 2006

  

Canalizarea apelor menajere pentru localităţile Giera şi Toager şi realizarea unei staţii de epurare pentru cele două localităţi ale comunei Giera-judeţul Timiş

Tematică: General

Proiectul a fost realizat prin programul SAPARD-Măsura 2.1-“Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”.

Data proiect: Martie 2005