Comunicate de Presa

Comunicat de presa Nr. 1551 din 03.06.2019: click aici

Conferința de promovare nr. 2771/ 26 noiembrie 2018 a proiectului 

„Spune prezent!  Viitorul se învață la școală”

În data de 28 noiembrie 2018, ora 12:00, la caminul cultural din Giera, județul Timiș are loc Conferința de promovare a incluziunii sociale și a egalității de șanse din cadrul proiectului „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European Axa prioritara 6. „Educaţie şi competenţe”, Componenta 1- Programul „Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, prin Programul Operațional Capital Uman  2014 – 2020.

Proiectul „Spune prezent! Viitorul se învață la școală” este implementat de:

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Filiala Timiș a Crucii Roșii Române, UAT Municipiul Lugoj, UAT Comuna Biled UAT Comuna Foeni și UAT Comuna Giera.

Obiectivul general al proiectului este implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în cele patru unități de învățământ menționate anterior, din județul Timiș. Măsurile integrate vizează mai multe categorii de beneficiari, grupul țintă ce urmează sa fie atins cuprinde: 79 antepreșcolari, 108 preșcolari, 423 elevi înscriși în învățământul preuniversitar și 57 de tineri din programul A doua șansă, 300 de părinți și 65 de cadre didactice, care vor beneficia de diverse instrumente de suport în vederea creșterii interesului pentru educație și a incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate. Valoarea totală a proiectului este de 6.564.113,86 lei, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.545.178,59 lei.

Proiectul vizează promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, incluzând parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru integrare și reintegrarea în educație și formare iar activitățile propuse nu generează zone segregate.

„Prin acest proiect ne dorim să oferim șanse egale la educație tuturor copiilor prin excluderea inechității sociale, culturale, economice și de gen. Toți copiii au drepturi egale la educație fără discriminare pe motiv de rasă, religie, culoare, etnie, origine socială, sex, dizabilități sau apartenență la o anumită categorie socială” declară dl. Ioan Silviu Lefter, director general al S.N.C.R.R. (Societatea Națională de Cruce Roșie din România).

Evenimentul se adresează unui număr de 150 de participanți care vor beneficia de informații legate de activitățile din proiect, de beneficiile și avantajele participării la proiect.

Educația înseamnă șansa copilului tău la un viitor mai bun. Ajută-l pe copilul tău să urce treptele educației pentru a-i asigura o viață fără griji.