Serviciul public de salubrizare

Grafic colectare deseuri voluminoase si periculoase: click aici

Regulament de organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Timis: click aici
  • Anexa 1 Zonarea ST_CC: click aici
  • Anexa 2 Facilitati SIMD: click aici
  • Anexa 3 Fluxurile de deseuri: click aici
  • Anexa 4 Indicatori de performanta colectare: click aici
  • Anexa 5 Indicatori de evaluare colectare: click aici
  • Anexa 6 Indicatori monitorizare Ghizela: click aici
  • Anexa 7 Indicatori performanta stație-centre: click aici
  • Anexa 8 Indicatori de performanta  statie sortare Timisoara-Colterm: click aici
  • Anexa 9 Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare, utilizatorii serviciilor de salubrizare și unitățile administrativ-teritoriale: click aici